КРЫНІЦЫ Б`ЮЦЬ З ГЛЫБІНЬ
 
Сучасны… Беларускі… Народны…
Кругі жыцця
Феномен мастацкай індывідуальнасці
Служэнне Беларусі
Просты і шчыры ў кожным слове
Пра чалавека з пазіцыяй
Нашчадкам ў спадчыну
Фотастаронка
Каб ажыла эпоха
Гомельская областная универсальная библиотека имени Ленина
г. Гомель пл. Победы 2а
goub.org Яндекс.Метрика
 

ПРА ЧАЛАВЕКА С ПАЗІЦЫЯЙ

 

Вынікі  даследавання  творчай спадчыны  Івана Навуменкі знайшлі сваё адлюстраванне ў гэтым раздзеле, дзе змешчаны бібліяграфічны спіс літаратуры аб яго жыцці і творчасці.

  • Аб прысуджэнні Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа Навуменку Івану Якаўлевічу [Тэкст]: Пастанова ЦК КП Беларусі і Савета Міністраў БССР // Літаратура і мастацтва. – 1973. – 5 студзеня. – С.4.
  • Аб узнагароджанні І. Я. Навуменкі ордэнам Айчыны ІІІ ступені: Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь // Народная газета. – 2000. – 27 кастр. – С. 3.
  • Аб узнагароджанні пісьменніка Навуменкі І.Я. ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга [Тэкст]: Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР // Звязда. – 1975. – 15 лют. - С. 1.
  • Адамовіч, А. Апавяданні Івана Навуменкі: [аб апавяданнях Івана Навуменкі] / Адамовіч, А. // Літаратура, мы і час. – Мн., Маст. літ. – С. 242-247.
  • Адамовіч, Г. Я. Энцыклапедыя жыцця: шматзначны змест “Новай зямлі” ў інтэрпрэтацыі Івана Навуменкі / Г. Я . Адамовіч //  Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 72-77.
  • Адула, Т. І. Творчасць Івана Навуменкі: праблема ідэалу і яго асэнсаванне ў кантэксце сучаснага зменлівага веку / Т. І. Акула // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 47 - 54.
  • Алеев, В. Литература и музыка: аспекты взаимодействия в творчестве И. Я. Науменко / Виталий Аллев // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 13-16.   
  • Анісковіч, У.,  Марціновіч, А. Блізкія і далёкія гарызонты “Вясковай прозы”: [за круглым сталом “ЛіМа” праблемы развіцця так званай “вясковай прозы” абсудзілі Іван Навуменка, Іван Шамякін, Іван Чыгрынаў і інш] / У. Анісковіч, А. Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 1978. – 1 верасня. – С.4-5.
  • Бароўка, В. Ю. Мастацкае асэнсаванне юнацтва ваеннага часу ў творах “Сасна пры дарозе” І. Навуменкі і “Лісце каштанаў” У. Караткевіча / В. Ю. Бароўка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 94-99.
  • Біруковіч, К. Сустрэча з пісьменнікамі: [Іванам Навуменка і Уладзімірам Дадзіёмавым у абласной бібліятэцы] / К. Біруковіч // Гомельская праўда. – 1963. – 7 ліпеня. – С. 4
  • Беленькая, Л. “Пісьменніка нараджае зямля” / Л. Беленькая // Дняпровец. – 2005. – 19 крас. – С. 3.
  • Беленькая, Л. Таполі яго юнацтва / Л. Беленькая // Дняпровец. – 2000. – 15 лют. – С. 3.
  • Будзем памятаць і ганарыцца: некралог // Дняпровец. – 2006. – 23 снеж. – С. 2.
  • Бурдзялёва, І. А. Праблемы эстэтызацыі і гуманізацыі побыту ў рамане Івана Шамякіна “Атланты і карыятыды” / І. А. Бурдзялёва // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 117-122.
  • Бур’ян, Б. Добры запеў [аб апавяданнях ] // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 19 мая
  • Васюченка, П. Родом из поколения фронтовиков: к 80-летию народного писателя Беларуси Ивана Яковлевича Науменко / Петро Васюченка // Неман. – 2005. – № 2. – С. 185-187.
  • Васючэнка, П. В. Іван Якаўлевіч Навуменка / П. В. Васючэнка // Весці Акадэміі навук Беларусі. Сер. Гуманітарных навук. – 1995. - № 1. – С. 115-117.
  • Васючэнка, П. Салдаты вярнуліся: ваенная проза Івана Навуменкі / Пятро Васючэнка // Роднае слова. – 2005. - № 1. – С. 6-10.
  • Вяртанне ў маладосць: [аб творчасці І. Навуменкі] // Юрэвіч, У. Абрысы  / Уладзімір Юрэвіч. -  Мн., 1976. – С. 408 – 450; Юрэвіч, У. Выбранае / Уладзімір Юрэвіч. -  Мн., 1987. – С. 427  – 451.
  • Гарадніцкі, Я. А. Літаратуразнаўчыя падыходы і канцэпцыі акадэміка І. Я. Навуменкі / Я. А. Гарадніцкі // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 159-164.
  • Гарадніцкі, Я. А. Сістэма топасаў у раманах Івана Навуменкі “Сасна пры дарозе”, “Вецер у соснах”, “Сорак трэці” / Я. А. Гарадніцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. Гуманітарных навук. – 2006. - № 4. – С. 94-98.
  • Гардзей, В. Вялікімі сталі таполі юнацтва: [аб рамане Івана Навуменкі] / Віктар Гардзей // Маладосць. – 1995. - № 2. – С. 221-226.
  • Гардзей, В. Вялікімі сталі таполі юнацтва: літаратурна-крытычны нарыс аб творчасці Івана Навуменкі / Віктар Гардзей // Настаўніцкая газета. – 2001. – 15 лют. – С. 4. ; 17 лют. – С. 4.
  • Гарэлік, Л. М. Іван Навуменка – купалазнавец / Л. М. Гарэлік // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 165-169.
  • Генька, М. “Сасна пры дарозе…”: [аб творчасці Івана Навуменкі ] / Міхась Генька // Літаратура і мастацтва. – 2001. – 22 чэрв. – С. 6.
  • Гілевіч, Н. Пра  сённяшніх студэнтаў: [аб творчасці І. Навуменкі] // Літаратура і мастацтва. – 1964. – 24 сак.
  • Гилевич, Н. Рассказы Ивана Науменки: [о кн. «Семнадцатой весной»] // Знамя юности. – 1957. – 13 нояб.
  • Гніламёдаў, Ул. Дыханне часу, лёс пакалення: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Уладзімір Гніламёдаў // Полымя. – 1967. - № 7. – С. 250-252.
  • Голуб, Т. С. Першы і другі тамы каментаванага збору твораў І. Шамякіна (увасабленне канцэпцыі) / Т. С. Голуб // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 174-180.
  • Гоўзіч, І. М. Маладое пакаленне на вайне (паводле апавяданняў Івана Навуменкі) / І.М. Гоўзіч // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 180-185.
  • Грамадчанка, Т. К. Лёс “хлопцаў-равеснікаў” у прозе Івана Навуменкі і Васіля Быкава / Т. К. Грамадчанка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 185-190.
  • Данилов, А. Из плеяды выдающих писателей : [И. Науменко] / Александр Данилов // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 10-16.  
  • Данилов, А. Из плеяды выдающих писателей : [И. Науменко] / Александр Данилов // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.) : зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 10-16.  
  • Данилов, А. Н. Социальный компонент художественного творчества И. Науменко / А. Н. Данилов // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 11-15.
  • Даніленка, М. Ветразі далёкіх гадоў: [аб жыццёвых і творчых пуцявінах Івана Навуменкі] / Міхась Даніленка // Гомельская праўда. – 2000. – 15 лют. – С. 4.
  • Дзюбайла, П. Сталасць: Івану Навуменку – 60 / Павел Дзюбайла // Беларусь. – 1985. - № 2. – С. 24-25.
  • Дзюбайла, С. Аддзячыў зямлі сыне… [да 60 – годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі] / С. Дзюбайла // Чырвоная змена. – 1985. – 16 лют.
  • Дудзінская, Дз. І.-Т. Каштоўнасці сацыялізацыі героя-інтэлігента ў рамане Івана Навуменкі “Летуценнік” / Дз. І-Т. Дудзінская // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С.205-216.
  • Жук, А. “Трымаюся бліжэй да перажытага…”: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Алесь Жук // Народная асвета. – 1985. - № 2. – С. 65-66.
  • Жураўлёў, В. Іван Навуменка: духоўнае аблічча героя / В. Жураўлёў // ВЕДЫ. - 2009. - 16 лют. - С. 7.
  • Жураўлёў, В. П. На сумежжы мастацкай і літаратуразнаўчай думкі / В. П. Жураўлёў // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 15- 26.
  • Жыццёвыя глыбіні Івана Навуменкі: некралог // Звязда. – 2006. – 19 снеж. – С. 1.
  • Званарова, Л. Прастор для духу [Прырода і чалавек ў творчасці І. Навуменкі] / Л. Званарова // Літаратура і Мастацтва. – 1982. – 9 крас.
  • Иван Науменко – народный писатель Беларуси // Рэспубліка. – 1995. – 17 лют. – С. 1.
  • Іван Навуменка: некралог // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 22 снеж. – С. 15.
  • Іван Якаўлевіч Навуменка // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. - № 1. – С. 124-125.
  • Кабржыцкая, Т. Іван Навуменка і беларуская літаратура на старонках украінскіх літаратурных энцыклапедый / Таццяна Кабржыцкая // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 27-29.   
  • Каваленка, У. Канцэпцыя жыцця ў творчасці Івана Навуменкі / Уладзімір Каваленка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 52-54.   
  • Каваленка, У. П. Памяць сэрца: аб прататыпах трылогіі І. Навуменкі / У. П. Каваленка // Беларуская літаратура. Вып. 8. – 1980. – С. 79-89.
  • Каваленя, А.А. Творчасць І. Я. Навуменкі і сучасны літаратурны працэс / А.А. Каваленя // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 5-9.
  • Кадол,  Ф. И. Я. Науменко как педагог в рамках антропологии целостного образовательного процесса / Фёдор Кадол // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 33-35.  
  • Кароткая, Л.   Крылы юнацтва: [аб творчасці І. Навуменкі] / Л. Кароткая // Маладосць. – 1973. - №8. – С. – 135 – 145.
  • Карпава, Л. Колеравая карціна мастацкага свету ў ранняй прозе Івана Навуменкі: апавяданні “Новая хата”, “Жуль Верн”, “Семнаццатай вясной”, “Рыжыя коні” / Людміла Карпава // Роднае слова. – 2007. - № 2. – С. 12-15.
  • Карпава, Л. У. Колер у мастацкай сістэме ранняй прозы Івана Навуменкі / Л. У. Карпава // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С.237-244.
  • Клімуць, Я. І.  Вобраз маладога пакалення ў ваеннай прозе І. Навуменкі / Я. І. Клімуць // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С.244-247.
  • Коваленко, В. Сплав мысли и чувства: [И. Науменко – 60 лет] / В. Коваленко // Советская Белоруссия. – 1985. – 16 фев.
  • Козіч, В. І. Адметнасць псіхалагізму Івана Навуменкі ў ваенным рамане “Смутак белых начэй” / В. І. Козіч // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С.253-257.
  • Курыленка, Г. М.  Спавядаоьная рэфлексія ў прозе І. Навуменкі / Г. М. Курыленка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 263-265.
  • Лазарук, М. Першая кніга : [аб кн. «Семнаццатай вясной»] // Маладосць. – 1957.  – № 11. – С. 151 – 153.
  • Ламека, Л. Прага высокай духоўнасці: [аб творчасці І. Навуменкі] / Л. Ламека // Полымя. – 1985. – № 2. – С. 188 – 201.
  • Лапата-Загорскі, А. М. Прынцыпы выбудовы сістэмы каштоўнасных арыенціраў у ваеннай прозе І. Навуменкі і І. Чыгрынава / А. М. Лапата-Загорскі // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 270-275.
  • Лапцёнак, А. М. Адлюстраванне абласной і дыялектнай лексікі ў перакладных творах Івана Навуменкі / А. М. Лапцёнак // Скарына і наш час. Ч. 1.: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 13-14 лістапада 2008г.: у 2 ч. / [рэдкалегія: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) і інш.] – Гомель: ГДУ, 2008. – С. 187-192.
  • Лапцёнак, А.М. Тыпы сінонімаў-прыслоўяў і іх пераклад на рускую мову ў творах І. Навуменкі / А.М. Лапцёнак // Сёмыя навуковыя чытаннi, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвiчу : зборнiк навуковых артыкулаў / рэдкал. А. А. Станкевiч i iнш. – Гомель : ГДУ iмя Ф. Скарыны, 2005. – С. 150 -152.
  • Лаўшук, С. Год змагання і славы: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Сцяпан Лаўшук // Полымя. – 1975.  -№ 6. – С. 239-243.
  • Лаўшук, С. Грамадзянская і мастацкая постаць Івана Навуменкі / Сцяпан Лаўшук // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 20-24
  • Лаўшук, С. С. Прырода вызначае: [прырода ў творчасці Івана Навуменкі] / С. С. Лаўшук //  Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 281-285.
  • Літвінаў, Р. К. Духоўны воблік героя ў творах І. Навуменкі для юнацтва / Р. К. Літвінаў // Беларуская літаратура. – Вып. 6. – 1978. – С. 127-137.
  • Лукашанец, А.А. Пісьменнік. Вучоны. Грамадскі дзеяч: [прывітальнае слова] / А.А. Лукашэнец // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 3-5.
  • Ляпіч, А.   Подзвіг нескаронай зямлі: [аб творчасці І. Навуменкі] / А. Ляпіч // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 20 верас.
  • Ляшук, В. Урокі дабраты і патрыятызму: [вывучэнне апавядання Івана Навуменкі “Мяшок белага наліву” у школе] / Вера Ляшук // Настаўніцкая газета. – 1985. – 9 кастр.
  • Малатоўнік, М. Метады і прыёмы фарміравання патрыятычнай культуры вучняў старшых класаў пры вывучэнні твораў І. Навуменкі / Марына Малатоўнік // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 35-39.                                                                  
  • Мамачкін, Д. Горад над Прыпяццю (Мазыр у жыццёвым і творчым лёсе Івана Навуменкі) / Дзмітрый Мамачкін // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя  навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 47-52.   
  • Манкевіч, А. А. Мастацкі час у апавяданнях Івана Навуменкі / А. А. Манкевіч // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 305-310.
  • Марук, У. Знайсці свайго героя: [І. Навуменка] / У. Марук // Звязда. – 1985. – 16 лют.
  • Марціновіч, А. “… Каб было цесна” : [аб рамане Івана Навуменкі “Асеннія мелодыі” ] / А. Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 1988. – 25 сак. – С. 6 – 7.
  • Марціновіч, А. А. Вайна і каханне ў апавяданнях Івана Навуменкі / А.А. Марціновіч // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 310-314.
  • Марціновіч, А. З вышыні пражытага: штрыхі да творчага партрэта Івана Навуменкі / Алесь Марціновіч // Роднае слова. – 2000. – № 2. – С. 4-8.
  • Марціновіч, А. З памяццю аб вялікай вайне: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Алесь Марціновіч // Літаратура і мастацтва . – 2000. – 11 лют. – С. 6.
  • Марціновіч, А. Памяць маладых гадоў : [аб раманах Івана Навуменкі “Летуценнік” і “Смутак белых начэй”] / А. Марціновіч // Полымя. – 1986. - №4. – С. 211 – 214.
  • Масарэнка, Ю. А. Вобраз летуценніка і канцэпт “Маладосць / Юнацтва” ў творчасці Івана Навуменкі: паэтыка выявы сэнса зместу / Ю. А. Масарэнка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 320-324.
  • Мацюхіна, Т. Б. Імпрэсіянізм ранняй прозы К. Чорнага і лірычнай прозы З. Бядулі ў навуковай інтэрпрэтацыі акадэміка І. Я. Навуменкі / Т. Б. Мацюхіна // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 325-328.
  • Мельнікава, А. М. Іван Якаўлевіч Навуменка як даследчык літаратуры / А.М. Мельнікава // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 329-333.
  • Мішчанчук, М. Салдаты самай вялікай вайны: творчасць Івана Навуменкі / Мікола Мішчанчук // Роднае слова. – 2007. - № 2. – С. 52-58.
  • Мушынскі, М. І. Пісьменнік, вучоны, арганізатар навук: [І. Я. Навуменка] / М. І. Мушынскі // Весці Акадэміі навук БССР. – 1985. - № 1. – С. 123 – 127.
  • Мушынскі, М.І. Іван Навуменка і яго творчае, навуковае, грамадска-культурнае асяроддзе / М. І. Мушынскі //  Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 27-36.
  • Мяснікоў, А. Майстар роднага слова: народнаму пісьменніку Беларусі, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук рэспублікі Беларусь Івану Навуменку – 80 гадоў / Анатоль Мяснікоў // Звязда. – 2005. – 16 лют. – С. 3.
  • Мятліцкі, М. М. Яго мужнае слова / М. М. Мятліцкі //  Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 9-11.
  • Навуменка, І. “Усякаму пакаленню трэба баявая справа…”: [гутарка з Іванам Навуменкам / гутарку вёў Мікола Мікуліч] // Беларуская думка. – 1997. - № 4. – С. 77-87.
  • Навуменка, І. “Час абуджае думку творцаў”: [інтэрв’ю з І. Навуменкам / запісаў А. Марціновіч]  //  Літаратура і Мастацтва. – 1986. – 11 крас. – С. 5 – 6.
  • Навуменка, І. Давайце верыць у чалавека: [гутарка з Іванам Навуменкам / запісаў Мікола Чэмер] // Літаратура і мастацтва. – 1996. – 19 ліп. – С. 5, 12.
  • Навуменка, І. Калі прыйдуць нашы? / Іван Навуменка // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 21 крас. – С. 16.
  • Навуменка, І. Мая біяграфія / Іван Навуменка // Маладосць. – 2005. - № 5. – С. 140-141.
  • Навуменка, П. Феномен пісьменніка і вучонага: аб’ектыўнае і суб’ектыўнае ў адной творчай постаці / Павел Навуменка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 8-10.  
  • Навуменка, Т. Тры гутаркі на Марасейцы / Таццяна Навуменка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 10-13.
  • Навумовіч, У. А. Эвалюцыя беларускай аповесці ХХ стагоддзя: змена парадыгмы ў прозе Івана Навуменкі / У. А. Навумовіч  // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 349-353.
  • Навумовіч, У. А. Эвалюцыя светабачання маладога пакалення ў прозе Івана Навуменкі / У. А. Навумовіч // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - № 6. – С. 20-27.
  • Науменко, И.  Сосна у шлагбаума [Писатель рассказывает о себе и о своих произведениях] / И. Науменко // Вопросы литературы. – 1978. - №5. – С. 192 – 195.
  • Памяці Івана Якаўлевіча Навуменкі // Веды. – 2006. – 26 снежн. – С. 8.
  • Паўлавіцкая, С. Доўгімі вёрстамі вайны: да 80-годдзя Івана Навуменкі / Святлана Паўлавіцкая // Літаратура і мастацтва. – 2005. – 18 лют. – С. 7.
  • Піскун, Л. А. З пазіцый народнасці і гуманізму: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Л. А. Піскун // Беларуская літаратура. Вып. 13. – 1985. – С. 74-83.
  • Піскун, Л. А. На пачатку літаратурнай дарогі: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Л. А. Піскун // Народная асвета. – 1982. - № 4. – С. 77-79.
  • Піскун, Л. А. Праблема характару ў “ваенных” апавяданнях Івана Навуменкі / Л. А. Піскун // Беларуская літаратура. Вып. 12. – 1984. – С. 36-45.
  • Піскун, Л. Коласаўскія традыцыі ў творчасці народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі  / Людміла Піскун // Наша слова. – 2002. – 13 лют. – С. 3.
  • Піскун, Л. Феномен мастацкай індывідуальнасці: агляд творчасці Івана Навуменкі / Людміла Піскун // Роднае слова. – 1995. - № 2. – С. 7-13.; № 3. – С. 11-14.
  • Піскун, Л.А. З пазіцый народнасці і гуманізму: [аб творчасці І. Навуменкі] / Л.А. Піскун // Беларуская літаратура. – Вып. 8. – Мн., 1985. – С. 74 – 83.
  • Піскун, Л.А. На пачатку літаратурнай дарогі [І. Навуменка] / Л.А. Піскун // Народная асвета. – 1982. - №4. – С. 77 – 79.
  • Піскун, Л.А.    Коласаўскія традыцыі ў прозе Івана Навуменкі / Л.А. Піскун // Беларуская літаратура. – Вып. 10. – Мн., 1982. – С. 142 – 152.
  • Піскун, Л.А.     Праблема характару ў “Ваенных” апавяданнях Івана Навуменкі / Л.А. Піскун // Беларуская літаратура. – Вып. 12. – Мн., 1984. – С. 36 – 45.
  • Поляк, В.  На шляху выпрабаванняў: [раман “Сасна пры дарозе” вылучаны на атрыманне Дзяржаўнай прэміі БССР] / В. Поляк // Літаратура і мастацтва. – 1969. – 30 верас.
  • Пошукі і іх напрамкі: [аб творчасці Івана Навуменкі] // Герцовіч, Я. Героі  і сучаснасць. – Мн., 1963. – С. 72 – 113.
  • Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя асобасна арыентаванага падыходу ў працэсе вывучэння твораў І. Навуменкі / В.У. Праскаловіч // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - № 6. – С. 15-19.
  • Пруднікаў, П., Юбко, В. Таленавіты пісьменнік, выдатны вучоны: [Івану Навуменку – 60 гадоў] / П. Пруднікаў, В. Юбко // Настаўніцкая газета. – 1985. – 16 лют.
  • Прыгодзіч, З. Вернасць сваёй тэме: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Зіновій Прыгодзіч // Полымя. – 1981. - № 4. – С. 246-250.
  • Пшыркоў, Ю. Вытокі купалаўскага героя : [аб кнізе І. Навуменкі “Янка Купала. Духоўны воблік героя”] // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 16 лют.
  • Пыско, Н. М. Сімвалісцка-імпрэсіянісцкія тэндэнцыі творчасці М. Багдановіча ў крытычным асвятленні І. Я. Навуменкі / Н. М. Пыско // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 372-374.
  • Пытанні анкеты кафедры літаратуры Гомельскага дзяржаўнага універсітэта: [адказваў на пытанні Іван Навуменка] // Беларуская літаратура.  Вып. 13. – 1985. – С. 152-154.
  • Пятрова, Л. І. Драматургічная спроба Івана Навуменкі / Л. І. Пятрова // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 374-380.
  • Саверчанка, І. В. Паэтыка апавяданняў і аповесцяў Івана Навуменкі / І. В. Саверчанка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 388-396.
  • Савик, Л. Память суровых дорог: [И. Науменко – 60 лет] / Л. Савик // Сельская газета. – 1985. – 16 фев.
  • Саковіч, В. Пра талент яркі, самабытны: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Віктар Саковіч // Калінкавіцкія навіны. – 1998. – 27 студз. – С. 4.
  • Сапожков, Ю.   Верность семнадцатой весне. [И. Науменко – 50 лет] / Ю. Сапожков // Советская Белоруссия. – 1975. – 16 фев.
  • Сергеева, В. А. Прототипы героев военной трилогии И. Я. Науменко / В. А. Сергеева // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 64-71.
  • Синенко, Г.     Из реки по имени факт: [О творчестве И.Науменко] / Г. Синенко // Нёман. – 1984. - №9. – С. 159 – 164. 
  • Сіненка, Г.    Іван  Навуменка – нарыс творчасці / Г, Сіненка // Мн., Мастацкая літаратура, 1982. – С. 207.
  • Сінькова, Л. Творчасць Івана Навуменкі ў люстэрку ідэй “страчанага пакалення” / Л. Сінькова // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008 г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 29-32. 
  • Смутныя колеры вайны: [аб  кнізе Івана Навуменкі  “Смутак белых начэй”] // Каваленка, В. Покліч жыцця / В. Каваленка. - Мн., 1987. – С. 130 – 140.
  • Станкевіч, Р. Астравы памяці: штрыхі да творчага партрэта Івана Навуменкі / Роза Станкевіч // Беларусь. – 1985. - № 9. – С. 24-25.
  • Студзінская, І. Развіталіся з Іванам Навуменкам / Іна Студзінская // Наша слова. – 2006. – 27 снеж. – С. 8.
  • Тычына, М. А. Беларуская літаратурная класіка ў навуковых даследаваннях акадэміка І. Я. Навуменкі: метафізічныя асновы беларускай душы / М. А. Тычына // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 414-419.
  • Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Аб узнагароджанні І. Я. Навуменкі ордэнам Айчыны ІІІ ступені // Народная газета. – 2000. – 27 кастр. – С. 3.
  • Ханеня, С. Іван Навуменка і сучаснасць / Сяргей Ханеня // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 24-27.   
  • Чарота, І. А. Памяці І. Я. Навуменкі: актуальныя задачы багдановічазнаўства / І. А. Чарота // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 54 - 58.
  • Шаладонава, Ж. С. Вобраз дарогі ў мастацкай карціне свету Якуба Коласа і Івана Навуменкі / Ж. С. Шаладонава // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 429-436.
  • Шаладонаў, І. М. Станаўленне чалавека ў мастацкай прасторы часу аповесцяў І. Навуменкі “Дзяцінства”, “Падлетак”, “Юнацтва” / І. М. Шаладонаў // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 436-441.
  • Шамякін, І. Народны пісьменнік і вучоны: [І. Навуменка] / І. Шамякін // Літаратура і мастацтва. – 1985. – 15 лют. – С. 5 – 7.
  • Шамякіна, Т.І. Іван Навуменка і Іван Шамякін – сябры, паплечнікі, творчыя індывідуальнасці / Таццяна Іванаўна Шамякіна //  Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 59 - 63.
  • Штэйнер, І. Іван Навуменка – літаратуразнаўца / Іван Штэйнер // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2-3 кастрычніка 2008г.): зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 40.   
  • Штэйнер, І. Ф. Урок настаўніка і пісьменніка / І. Ф. Штэйнер // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 450-452.
  • Юрчык, Л. “Любімы горад”: [аб творчасці Івана Навуменкі] / Л. Юрчык // Літаратура і мастацтва – 1999. – 15 кастр. – С. 6.
  • Яскевіч, А. С. Спадчына Івана Навуменкі і праблемы культуры творчасці / А.С. Яскевіч //  Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкал. С.С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.] – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 36 -47.
GOUB
Создание сайтов ЕкатеринбургШаблоны сайтовПоиск товаров - справочник цен, каталог магазинов, прайс-листыБесплатные шаблоны дизайна деловых сайтов